Thiết Kế Web

Quy Trình Thực Hiện Thiết Kế Website

Bước 1 : Tìm hiểu chi tiết


stick-thiet-ke-web Kinh doanh tìm hiểu nhu cầu thực tế của khách hàng.

stick-thiet-ke-web Lập bảng chi tiết giải pháp cho hệ thống website của khách hàng và tư vấn gói dịch vụ.

stick-thiet-ke-web Hướng dẫn khách hàng thu thập thông tin, tài liệu, logo, hình ảnh, sản phẩm (demo) phục vụ cho việc thiết kế web.

stick-thiet-ke-web Thời gửi cho khách hàng Tài liệu giải pháp cho việc phát triển website.


Bước 2 : Gửi báo giá cho khách hàng.


stick-thiet-ke-web Soạn thảo hợp đồng theo Hợp Đồng chuẩn và gửi cho KH Ký kết hợp đồng giữa 2 bên (kèm theo các phụ lục khác).

stick-thiet-ke-web Thu 50% phí trên HĐ.

stick-thiet-ke-web Kinh doanh trực tiếp yêu cầu KH cung cấp dữ liệu như: logo, danh mục menu, thông tin liên hệ….

stick-thiet-ke-web Chuyển dữ liệu & timeline cho bộ phận quản lý web.

stick-thiet-ke-web (Chú ý: thời gian bắt đầu timeline được tính từ khi Khách Hàng chuyển đủ dữ liệu cho chúng tôi)


Bước 3 : Lập kế hoạch dự án theo timeline.


stick-thiet-ke-web Phân bổ công việc cho chuyên gia thiết kế.

stick-thiet-ke-web Gửi đường dẫn thông báo cho KH duyệt layout thiết kế thông qua 1 địa chỉ mặc định.

stick-thiet-ke-web Khách hàng duyệt demo và yêu cầu chỉnh sửa (bản demo KH chỉnh sửa trong thời gian tối đa 3 ngày).

stick-thiet-ke-web Khách hàng xác nhận giao diện qua Email và phone.


Bước 4 : Lập trình các tính năng web động.


stick-thiet-ke-web Ghép các module và template thành 1 website động có chức năng hoàn chỉnh.

stick-thiet-ke-web Kiểm tra các chức năng của hệ thống.

stick-thiet-ke-web Kiểm tra trên trình duyệt.

stick-thiet-ke-web Kiểm tra tổng thể & gửi yêu cầu tổng thể cho bộ phận lập trình sửa chữa đảm bảo website vận hành tốt.

stick-thiet-ke-web Chạy thử nghiệm website trên hosting.


Bước 5 : Gửi thông báo dự án.


stick-thiet-ke-web Khách hàng duyệt dự án.

stick-thiet-ke-web Khách hàng gửi Biên bản yêu cầu chỉnh sửa lần cuối.

stick-thiet-ke-web Đào tạo và hướng dẫn quản lý website.

stick-thiet-ke-web Bàn giao tài liệu HDSD website.

stick-thiet-ke-web Ký nhận biên bản nghiệm thu giữa KH với chúng tôi.

stick-thiet-ke-web Bàn giao biên bản nghiệm thu cho phòng kinh doanh để tiến hành các thủ tục còn lại.

stick-thiet-ke-web Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng và quản trị website còn bảo hành.