Bảng Giá Thiết Kế Web

Bảng Giá Thiết Kế Web Trọn Gói

* Đã bao gồm tên miền quốc tế và hosting

Web Cá Nhân

5.700.000VNĐ/Dự Án

 • stick-thiet-ke-web Tên miền quốc tế
 • stick-thiet-ke-web Dung lượng 700 MB
 • stick-thiet-ke-web Băng thông 15 GB
 • stick-thiet-ke-web Thiết kế nội dung : 5
 • stick-thiet-ke-web Thiết kế hình ảnh: 20
 • stick-thiet-ke-web Quản trị hosting
 • stick-thiet-ke-web Kiểm tra liên kết
 • stick-thiet-ke-web Tích hợp Fanpage
 • stick-thiet-ke-web Chat trực tuyến
 • stick-thiet-ke-web Tích hợp giỏ hàng
 • stick-thiet-ke-web Sitemap.xml, robot.txt
 • stick-thiet-ke-web Google Analytics
 • stick-thiet-ke-web Google Console
 • stick-thiet-ke-web Tối Ưu Website

Web Shop

6.900.000VNĐ/Dự Án

 • stick-thiet-ke-web Tên miền quốc tế
 • stick-thiet-ke-web Dung lượng 1.500 MB
 • stick-thiet-ke-web Băng thông 40 GB
 • stick-thiet-ke-web Thiết kế nội dung : 8
 • stick-thiet-ke-web Thiết kế hình ảnh: 50
 • stick-thiet-ke-web Quản trị hosting
 • stick-thiet-ke-web Kiểm tra liên kết
 • stick-thiet-ke-web Tích hợp Fanpage
 • stick-thiet-ke-web Chat trực tuyến
 • stick-thiet-ke-web Tích hợp giỏ hàng
 • stick-thiet-ke-web Sitemap.xml, robot.txt
 • stick-thiet-ke-web Google Analytics
 • stick-thiet-ke-web Google Console
 • stick-thiet-ke-web Tối Ưu Website

Web Doanh Nghiệp

7.900.000VNĐ/Dự Án

 • stick-thiet-ke-web Tên miền quốc tế
 • stick-thiet-ke-web Dung lượng 2000 MB
 • stick-thiet-ke-web Băng thông 60 GB
 • stick-thiet-ke-web Thiết kế nội dung : 12
 • stick-thiet-ke-web Thiết kế hình ảnh: 70
 • stick-thiet-ke-web Quản trị hosting
 • stick-thiet-ke-web Kiểm tra liên kết
 • stick-thiet-ke-web Tích hợp Fanpage
 • stick-thiet-ke-web Chat trực tuyến
 • stick-thiet-ke-web Tích hợp giỏ hàng
 • stick-thiet-ke-web Sitemap.xml, robot.txt
 • stick-thiet-ke-web Google Analytics
 • stick-thiet-ke-web Google Console
 • stick-thiet-ke-web Tối Ưu Website

Web Thương Mại

9.700.000VNĐ/Dự Án

 • stick-thiet-ke-web Tên miền quốc tế
 • stick-thiet-ke-web Dung lượng 3000 MB
 • stick-thiet-ke-web Băng thông 80 GB
 • stick-thiet-ke-web Cập nhật nội dung : 20
 • stick-thiet-ke-web Cập nhật hình ảnh : 100
 • stick-thiet-ke-web Quản trị hosting
 • stick-thiet-ke-web Kiểm tra liên kết
 • stick-thiet-ke-web Tối ưu Website
 • stick-thiet-ke-web Tích hợp Fanpage
 • stick-thiet-ke-web Chat trực tuyến
 • stick-thiet-ke-web Tích hợp giỏ hàng
 • stick-thiet-ke-web Sitemap.xml, robot.txt
 • stick-thiet-ke-web Google Analytics
 • stick-thiet-ke-web Google Console